Algemene voorwaarden

 1. Door akkoord te gaan met de voorwaarden verklaart u dat u samen met Taekwon-Do school Sin-im overeen bent gekomen Taekwon-Do lessen te volgen voor uzelf of uw minderjarige kind(eren). De lesstof, persoonlijke begeleiding en/of andere activiteiten die onderwezen worden, mogen nooit zonder toestemming van het bestuur van Stichting Taekwon-Do school Sin-im onderwezen worden aan derden.
 2. De cursusvergoeding, bestaande uit het cursusgeld, examengelden, jaarlijkse bondkosten en de materialen voor de les die nodig zijn (o.a. een Taekwon-Do pak), worden naar de persoon gefactureerd die akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 3. De cursusvergoeding van Stichting Taekwon-Do school Sin-im is verdeeld in twee leeftijdscategorieën, te weten t/m 12 jaar en 13 jaar en ouder.
 4. Stichting Taekwon-Do school Sin-im behoudt het recht om de prijzen van cursusvergoedingen te wijzigen op grond van economische ontwikkelingen. Dit wordt ten minste één maand van tevoren met u gecommuniceerd.
 5. De cursusvergoeding wordt vooraf gefactureerd (de frequentie van de betaling geeft u aan op het inschrijfformulier) en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij wanbetaling is deelname aan de cursus niet mogelijk.
 6. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van één maand. Restitutie van reeds betaalde cursusvergoedingen is niet mogelijk bij beëindiging van de cursus.
 7. De cursist (minimaal 18 jaar en ouder) en/of de ouder/verzorger gaat akkoord met de vastgestelde regels en het huishoudelijk reglement en zal de regels naleven.
 8. De cursist zal het sportonderricht ontvangen uitsluitend op eigen risico.
 9. De cursist en/of de ouder/verzorger zal de naam van Stichting Taekwon-Do school Sin-im positief gebruiken. De geleerde technieken worden door de cursist alleen voor zelfverdediging gebruikt.
 10. De cursist en/of de ouder/verzorger verklaart afstand te doen van alle rechten tot het indienen van een schadeclaim.
 11. Op onze website www.sin-im.nl en sociale media van Stichting Taekwon-Do school Sin-im kunnen foto’s en/of filmpjes worden geplaatst van onze cursisten. U kunt in het inschrijfformulier aangeven of u hier akkoord mee gaat.
 12. Alle materialen die wij aan de cursisten uitreiken zijn niet voor anderen dan de cursisten bestemd.